חוסן בלנד בציר 2012רזרב בציר 2013 גרנד בלנד בציר 2013חוסן בלנד בציר 2014 גרנד בלנד בציר 2017רזרב בציר 2017 רזרב בציר 2018רזרב בציר
2019
חוסן בלנד בציר 2019גרנד בלנד בציר 2019
TerraVino – 2015 ארד
2015 – אשכול הזהבארד
TerraVino -2018 זהב
TerraVino -2019כסף
Wine Enthusiast Magazine Social
91 נקודות
TerraVino – 2023כסף זהבדאבל זהב
TerraVino – 2024דאבל זהב זהב כסף